We translation >> Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Belarusian, Bengali, Bosnian, Breton, Bulgarian, Burmese, Catalan, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Classical Greek, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dutch ( Belgium ), English ( GB ), English ( USA ), Esperanto, Estonian, Faroese, Farsi, Finnish, French ( Canada ), French ( France ), Georgian, German, German ( Switzerland ), Greek, Haitian Creole French, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Jamaican Creole English, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Kirundi, Korean, Kurdish Kurmanji ( Latin ), Kurdish Sorani ( Arabic ), Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Maori, Mongolian, Nepali, Norwegian, Pashto, Polish, Portuguese ( Brazil ), Portuguese ( Portugal ), Punjabi, Quechua, Romanian, Russian, Scots Gaelic, Serbian, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish ( Latin America ), Spanish ( Spain ), Swahili, Swedish, Tagalog, Tajik, Tamil, Thai, Tibetan, Tigrinya, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh.…

Tầm nhìn và sứ mệnh

Print

Tầm nhìn năm 2012-2015

Ø Tập chung vào thị phần tại Việt nam và mở dần ra quốc tế, tập trung vào mọi đối tượng khách hàng.

Ø Gia tăng giá trị công ty và xây dựng thương hiệu có giá trị cao, gia tăng lợi ích khách hàng và nâng cao hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí.

Sứ mệnh

Ø Kết nối toàn cầu. Giúp tất cả các thành viên trên thế giới có thể hiểu được nhau, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Ø     Xây dựng mạng lưới cộng đồng dịch thuật tại việt nam và trên thế giới.

Ø   Trở thành top các công ty dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam và sánh vai cùng các tập đoàn dịch thuật khác trên thế giới về chất lượng, quy mô, thương hiệu.

Ø Cung cấp nhiều gói dịch vụ lựa chọn theo yêu cầu của khách hàng.

Ø Nâng cao thương hiệu Việt Nam.

 

 

It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.
Commitment Discounts
Testimonials
 • * Accurate Translation
  * Confidentiality
  * 24/7 LIVE support
    Special discounts
 • Words    Discounts
  30,000      5% off
  50,000    10% off
  100,000    15% off

“We used TIN VIET TRANSLATION services sice 2009 up to now. Thanks for your professional approach in everything you do: your responsiveness, your high quality translation, actually I cannot call it a translation, because it looks like original, native text. I am looking forward to continue business with you.”
Hieu Do Van/ Product Manager – HUAWEI VIỆT NAM