We translation >> Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Belarusian, Bengali, Bosnian, Breton, Bulgarian, Burmese, Catalan, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Classical Greek, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dutch ( Belgium ), English ( GB ), English ( USA ), Esperanto, Estonian, Faroese, Farsi, Finnish, French ( Canada ), French ( France ), Georgian, German, German ( Switzerland ), Greek, Haitian Creole French, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, Jamaican Creole English, Japanese, Javanese, Kazakh, Khmer, Kirundi, Korean, Kurdish Kurmanji ( Latin ), Kurdish Sorani ( Arabic ), Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Maori, Mongolian, Nepali, Norwegian, Pashto, Polish, Portuguese ( Brazil ), Portuguese ( Portugal ), Punjabi, Quechua, Romanian, Russian, Scots Gaelic, Serbian, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish ( Latin America ), Spanish ( Spain ), Swahili, Swedish, Tagalog, Tajik, Tamil, Thai, Tibetan, Tigrinya, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh.…

GENERAL TRANSLATION PROCESS

Print
http://quangtay.vn/images/stories/quy%20trinh%20dich.jpg1. Nhận tài liệu từ khách hàng
Nhân viên quản lý nhận bản dịch từ khách hàng qua mail, thư chuyển phát, nhận qua fax, bản cứng, nhận trực tiếp…sau đó gửi đến bộ phận phân tích tài liệu.

2. Thẩm định tính chuyên ngành và phân bổ tài liệu
Bộ phận phân tích tài liệu triển khai thẩm định tính chuyên ngành và sau đó lựa chọn nhóm dịch và phân bổ thời gian phù hợp.

3. Tiến hành dịch thuật: Bộ phận thực hiện dịch
Thống nhất thuật ngữ, chia số lượng bản dịch/ người dịch tùy theo yêu cầu tiến độ từng bản dịch.

4. Hiệu đính tài liệu: chuyên gia hiệu đính phụ trách ( chuyên gia gồm các kỹ sư, giảng viên, giáo sư … ở các lĩnh vực khác nhau)
Các biên dịch viên dịch xong chuyển cho chuyên gia hiệu đính thống nhất, chỉnh sửa và kiểm tra hiệu đính ngôn ngữ chuyên ngành.

5. Bàn giao bản dịch cho khách hàng
Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng bàn giao tài liệu đã hoàn thành cho khách hàng theo đúng thời hạn đã cam kết và đúng phương thức giao nhận.

6. Chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
Nếu khách hàng phát hiện bản dịch có thiếu sót hoặc cần bổ sung thêm, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận phản hồi, yêu cầu của khách hàng và tiến hành cho chỉnh sửa kịp thời.

Trung tâm Dịch Thuật Tín Việt!
It is not difficulty to buy the best web hosting if you know where to look for. Here is this fatcow hosting review please read it now.
Commitment Discounts
Testimonials
 • * Accurate Translation
  * Confidentiality
  * 24/7 LIVE support
    Special discounts
 • Words    Discounts
  30,000      5% off
  50,000    10% off
  100,000    15% off

“We used TIN VIET TRANSLATION services sice 2009 up to now. Thanks for your professional approach in everything you do: your responsiveness, your high quality translation, actually I cannot call it a translation, because it looks like original, native text. I am looking forward to continue business with you.”
Hieu Do Van/ Product Manager – HUAWEI VIỆT NAM